Pagini personale < < <

P r o f e s o r

Bogdan Dumitrescu

Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea POLITEHNICA din București

CURRICULUM VITAE

Nume: Dumitrescu Bogdan-Alexandru
Data nașterii: 07/05/1962
Locul nașterii: București, România
Adresă: Papiu Ilarian nr. 4, bl. 43, ap.77, București
Telefon: 021 648 18 68
E-mail: bogdan@schur.pub.ro
Stare civilă: căsătorit, doi copii
Pregătire: 1987: inginer, Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Automatică și Calculatoare
  1993: doctor inginer in Automatică, cu teza Sisteme de calcul si algoritmi paraleli
  1992,1996: stagii de 6 luni la Laboratoire de Modelisation et Calcul, Institut National Polytechnique Grenoble, France
Limbi străine: Engleză - foarte bine
  Franceză - foarte bine
Locuri de muncă: 1987-1990: inginer la Fabrica de Echipamente Periferice București
  1990-1994: asistent
  1994-1999: șef lucrări
  1999-2003: conferențiar
  2003-în prezent: profesor
în cadrul catedrei de Automatică și Ingineria Sistemelor al Facultății de Automatică și Calculatoare, Universitatea POLITEHNICA din București
1998 (2 luni), 1999 (6 luni), 2000-2001 (12 luni), 2002 (2 luni), 2003-prezent: cercetător la Institute of Signal Processing, Tampere University of Technology, Finland. 2010-2013: FiDiPro Fellow.
Activități didactice: 1998-în prezent: curs de Algoritmi de Calcul Paralel la Facultatea de Automatică și Calculatoare
  2003-în prezent: curs de Metode Numerice la Facultatea de Automatică și Calculatoare
  2002-2008: curs de Prelucrarea Semnalelor la Facultatea de Automatică și Calculatoare
  1995-2003: curs de Metode Numerice la Departamentul de Stiințe Inginerești, în engleză
  1998-2002: curs de Regulatoare Automate la Departamentul de Stiințe Inginerești, în franceză
Activități de cercetare: 1991-1998: calcul numeric paralel
  1998-în prezent: prelucrarea semnalelor și optimizare
Listă de lucrări: Lista completă a lucrărilor, actualizată în noiembrie 2014.
Alte activități: editor asociat la IEEE Trans. Signal Processing (2008-2014)
  recenzent la IEEE Trans. Signal Processing, IEEE Signal Processing Letters și alte reviste
  membru IEEE, SRAIT
Domenii de interes: Metode Numerice, Prelucrarea Semnalelor, Algoritmi Paraleli, Metode de Optimizare
Personale: O pagină de informații personale, mai mult pentru prieteni și cunoscuți, mai puțin pentru curioși.