Pagini personale < < <

P r o f e s o r

Boris Jora

Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea POLITEHNICA din București

CURRICULUM VITAE

Nume: Boris S. Jora
Data nașterii: 31/07/1945
Locul nașterii: Jurilovca, judet Tulcea, România
Adresă: Bd. Basarabia, 208A, Bl. 1T, Ap. 40, București, România
Telefon: 021 644 02 94
E-mail: jora@schur.pub.ro
Stare civilă: căsătorit, doi copii
Pregătire: 1968: inginer, Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Automatică și Calculatoare
  1981: doctorat cu teza: Contribuții la analiza stabilității sistemelor adaptive, susținut în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, Universitatea POLITEHNICA din București
  1992-1993: 9 luni de stagiu de cercetare la Universitatea Tehnică din Budapesta, Ungaria
Limbi străine: Rusă - foarte bine
  Engleză - bine
  Franceză - bine
Locuri de muncă: 1968-1978: asistent
  1978-1990: șef lucrări
  1990-1997: conferențiar
  1997-în prezent: profesor
  în cadrul catedrei de Automatică și Ingineria Sistemelor al Facultății de Automatică și Calculatoare, Universitatea POLITEHNICA din București
Activități didactice: 1978-1985: cursuri de Ingineria Controlului și Instrumentației pentru diferite facultăți din cadrul Universității POLITEHNICA din București
  1978-1990: cursuri de Regulatoare Automate
  1993-1996: cursuri de Metode Numerice în diferite limbi străine în cadrul Departamentului Universității POLITEHNICA din București
  1990-2002: cursuri de Calcul Numeric, Metode Numerice în Automatică, Sisteme de Control Decentralizate
Activități de cercetare: 1968-1985: principala activitate de cercetare s-a legat de domeniul analizei și sintezei sistemelor adaptive, în special asupra modelului sistemelor de control adaptive ce a constituit parte din teza mea de doctorat
  1980-1990: controlul numeric direct asupra proceselor industriale folosind echipament de control al proceselor de fabricație românească
  1990-2000: algoritmi numerice în algebra liniară și utilizarea lor în analiza și proiectarea sistemelor de control.
  1993-2002: algoritmi numerici paraleli în algebra liniară
  1999-2002: algoritmi numerici în procesarea semnalelor
Alte activități: 1990-1996: Prodecan al Facultății de Automatică și Calculatoare, Universitatea POLITEHNICA din București
Domenii de interes: Calcul Numeric, Algoritmi Numerici Paraleli în Algebra Liniară, Identificarea Sistemelor, Algoritmi Numerici în Prelucrarea Semnalelor