Pagini personale < < <

P r o f e s o r

Corneliu Popeea

Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea POLITEHNICA din București

CURRICULUM VITAE

Nume: Corneliu A. Popeea
Data nașterii: 25/12/1943
Locul nașterii: București, România
E-mail: popeea@schur.pub.ro
Stare civilă: căsătorit, doi copii
Pregătire: 1966: inginer, Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Energetică, Specialitatea: Sisteme de Reglare
  1972: trei luni de stagiu de pregătire la Universitatea Tehnică din Praga, Cehia
  1981: doctorat în ???, susținut în cadrul Facultății de Automatică, Universitatea POLITEHNICA din București
  1993: stagiu de cercetare la Facultatea Tehnică din Koln, Germania
  1997-1999: stagii de cercetare la Universitatea de Tehnologie din Tampere, Finlanda
Limbi străine: Engleză - foarte bine (citit, scris)
  Franceză - bine (citit, scris)
  Rusă - bine (scris)
Locuri de muncă: 1966-1981: asistent
  1981-1990: șef lucrări
  1990-1995: conferențiar
  1995-în prezent: profesor
  în cadrul catedrei de Automatică și Ingineria Sistemelor al Facultății de Automatică și Calculatoare, Universitatea POLITEHNICA din București
Activități didactice: 1975-1985: cursuri de Ingineria Controlului și Instrumentației pentru diferite facultăți din cadrul Universității POLITEHNICA din București
  1978-1996: cursuri de Sisteme Neliniare la Facultatea de Automatică și Calculatoare
  1983-2002: cursuri de Calcul Numeric, Metode Numerice în Automatică la Facultatea de Automatică și Calculatoare
  1990-2002: cursuri de Rețele Neurale și Medii de Simulare, Metode Avansate de Prelucrare a Semnalelor la Facultatea de Automatică și Calculatoare
Activități de cercetare: 1968-1985: principala activitate de cercetare s-a legat de domeniul Teoriei Sistemelor (Analiză Structurală, Sinteză și Optimizare în  Sisteme de Control)
  1980-1990: algoritmi numerici în algebra liniară și utilizarea lor în analiza și dezvoltarea sistemelor de control asistate de calculator
  1990-1995: continuarea cercetărilor asupra identificării sistemelor (metode 4SID), îmbinate cu stagiul de cercetare la Facultatea Tehnică din Koln, Germania
  1995-2002: Optimizare și Metode Numerice în procesarea semnalelor. Două stagii de cercetare la Universitatea de Tehnologie din Tampere, Finlanda
  Sunt (co)autor la șase cărți, șapte materiale didactice și 30 de articole și lucrări de conferință. De asemenea, am pregătit în colaborare un număr de rapoarte tehnice suportate financiar de către o serie de unități industriale și instituții științifice din România, cât și de Academia de Științe a României.
Alte activități: 1990-1996: Secretar Științific al Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității POLITEHNICA din București
Domenii de interes: Prelucrarea Semnalelor, Teoria Sistemelor, Identificarea Sistemelor, Optimizare, Metode Numerice